Általános Szerződési Feltételek

1 Általános információk

A Rendezvény a Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület (Cégjegyzékszám: 07-02-0003014, székhely: 1063 Budapest, Szív utca 42. IV/1, adószám: 18747791-1-42, a továbbiakban Szervező) által szervezett rendezvénysorozat. A Szervező a Rendezvény bizonyos programjainak látogatását belépőjegyhez köti. A belépőjegy megvásárlásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Szervező és a jegyek értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (a továbbiakban Vevő) között.

2 A Szervező adatai

Név: Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület

Székhely címe: 1063 Budapest, Szív utca 42. IV/1

Cégjegyzékszám: 07-02-0003014

Nyilvántartást vezető cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék

Statisztikai számjel: 18747791-9499-529-07

Adószám: 18747791-1-42

Bankszámlaszám: MagNet Bank 16200106-11610531

E-mail cím: egyesulet@csikszerda.hu

3 A Rendezvény

3.1 A Rendezvény két mű (Csillagok szerelmesei, A Hold gyermeke) koncertszerű előadását foglalja magában.

3.2 A Rendezvény több időpontban kerül előadásra. Egy belépőjegy egy adott időpontban jogosít látogatására.

4 Jegyvásárlás és a szerződés létrejötte

A Szervező online elővételi jegyvásárlási lehetőséget biztosít a Rendezvényre a csikopera.hu weboldalon (a továbbiakban: Webshop) keresztül. A Webshopban a Vevő regisztráció nélkül vásárolhat. A Jegyvásárlás lépései a következők:

4.1 Jegyek kiválasztása

4.1.1 A Vevő a Webshopban kiválasztja a megtekinteni kívánt előadás időpontját, valamint, hogy milyen típusú és mennyi jegyet szeretne vásárolni. A Webshop jegyvásárlási felülete az alábbi oldalon érhető el: https://csikopera.hu/product/tickets/

4.1.2 A Jegyek típusai és egységárai a következők:

  • Teljes árú jegy: Ára 2000 Ft.
  • Támogatói jegy: Ára: 5000 Ft.

4.1.3 Az árak bruttó árak, magyar forintban értendők.

4.1.4 Vevő megadja a vásárláshoz szükséges további adatait:

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási adatok (Számlán szereplő név, cég esetén cégnév és adószám, számlázási cím)

4.1.5 Vevő áttekinti a megadott információkat, majd a Fizetés Barionnal gombra kattintva átkerül a fizetési felületére. A Jegyvásárlás gomb megnyomásával egyidejűleg Vevő elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.

4.2 Fizetés

4.2.1 Az online fizetés a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5., a továbbiakban: Fizetési Szolgáltató) rendszerén keresztül történik. A fizetéssel egyidejűleg Vevő elfogadja a Fizetési Szolgáltató általános szerződési feltételeit.

4.2.2 A Vevő a Fizetési Szolgáltató oldalán kiválaszt egy fizetési módot, majd a Fizetési Szolgáltató útmutatásait követve fizet. Az itt megadott adatokat a Fizetési Szolgáltató kezeli, azokat a Szervező nem éri el.

4.2.3 Sikeres fizetést követően a Vevőnek van lehetősége a Fizetési Szolgáltatótól visszatérni a Webshop oldalára, ahol a fizetés állapotáról és a jegyátvétel részleteiről kap információt.

4.3 Fizetési visszaigazolás, a szerződés létrejötte

4.3.1 Sikeres fizetést követően a Webshop visszaigazoló e-mailt küld a Vevőnek (a továbbiakban Utalvány), mely tartalmazza a megvásárolt jegyek információit, valamint a rendelés sorszámát. A Webshop által küldött e-mail nem belépőjegy, belépésre nem jogosít.

4.3.2 A Webshop általi visszaigazoló e-maillel (továbbiakban: Jegy) jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Vevő és Szervező között. Szervező köteles a sikeres vásárlást követő 72 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre elküldeni a Jegyet.

4.3.3 Bármilyen okból sikertelen vásárlás esetén a szerződés nem jön létre, visszaigazoló e-mail nem kerül elküldésre.

4.4 Számlázás

4.4.1 Sikeres online fizetést követően Vevő elektronikus számlát kap az általa megadott e-mail címre. Az elektronikus számlát a KBOSS.hu Kft (Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b, a továbbiakban Számlázási Szolgáltató) állítja ki és küldi el a Vevőnek.

5 Elállási jog

5.1 A jegyvásárlás a Fizetési Szolgáltató oldalán történő tényleges fizetés előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

5.2 A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, mivel a Rendezvényre szóló belépőjegy egy adott időpontra szól. A Szervezőnek az 5.4 pontban leírtak kivételével nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

5.3 A megvásárolt, de fel nem használt jegyek árát a rendezvény után nem térítjük vissza.

5.4 A rendezvény elmaradása esetén az összes előre vásárolt jegy árát visszatérítjük.

6 Jegyek átruházása

6.1 A Vevő részére Szervező által elküldött Jegyet Vevő átruházhatja harmadik személy részére. Beléptetésnél a Szervező nem ellenőrzi Vevő személyazonosságát, csak a Jegyen szereplő adatok valódiságát.

6.2 Vevő tudomásul veszi, hogy az e-mailben kapott Jegyet bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem küldi tovább. A Jegy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károk miatt a Szervezőt nem terheli felelősség.

7 Adatvédelem

7.1 Szervező az online jegyvásárlás során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, számlázási adatok) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel.

7.2 Bizonyos adatokat a rendelés teljesítése érdekében Szervező a Fizetési Szolgáltató ill. a Számlázási Szolgáltató részére továbbít.

7.3 Vevő adatainak kezeléséről és a harmadik félnek továbbított adatokról az Adatvédelmi tájékoztató nyújt részletes információkat, mely itt érhető el: https://csikopera.hu/adatvedelem

8 Panaszkezelés

8.1 Vevő e-mailben jelezheti problémáját a egyesulet@csikszerda.hu e-mail címen magyar vagy angol nyelven. Szervező a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Szervező az egyesulet@csikszerda.hu címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

9 Záró rendelkezések

9.1 Hibás adatok helyesbítését Vevő az egyesulet@csikszerda.hu címen kérheti. Vevő tudomásul veszi, hogy a jegyvásárlás során helytelenül megadott adatokból (pl. hibás e-mail cím) eredő károkért a Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség.

9.2 A Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.

9.3 A Rendezvényen programon mindenki saját felelősségére vesz részt.

9.4 Szervező megtagadhatja a Rendezvényre történő belépést, ha Vevő súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedésével egyértelmű módon zavarja a program zavartalan lebonyolítását.

9.5 A Rendezvényen a résztvevőkről a sajtó képviselői és a szervezők által kép- és hangfelvétel készülhet.

9.6 Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.