Általános szerződési feltételek

1 Általános információk

A Csíkopera előadásait a Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület (Cégjegyzékszám: 07-02-0003014, Székhely: 484 Agárd, Csend u. 10, adószám: 18747791-1-07, a továbbiakban Szervező) rendezi. A Szervező a koncertek látogatását belépőjegyhez köti. A belépőjegy megvásárlásával a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre Szervező és a jegyek értékét kiegyenlítő magánszemély vagy cég (a továbbiakban Vevő) között.

2 A Szervező adatai

Név: Csíkszerda Kortárs Közösségi Egyesület
Székhely címe: 2484 Agárd, Csend u. 10.
Cégjegyzékszám: 07-02-0003014
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Székesfehérvári Törvényszék
Statisztikai számjel: 18747791-9499-529-07
Adószám: 18747791-1-07
Bankszámlaszám: MagNet Bank 16200106-11610531
E-mail cím: csx.egyesulet@gmail.com

3 A jegyvásárlás és a szerződés létrejötte

A Szervező online elővételi jegyvásárlási lehetőséget biztosít a Rendezvényre a csikopera.hu weboldalon (a továbbiakban: Webshop) keresztül. A Webshopban a Vevő regisztráció nélkül vásárolhat. A Jegyvásárlás lépései a következők:

3.1 Jegyek kiválasztása

3.1.1 A Vevő a Webshopban kiválasztja az előadás időpontját, a jegy típusát és a darabszámot. A Webshop az alábbi címen érhető el: https://csikopera.hu.

3.1.2 A Jegyek típusai és egységárai a következők:

  • A belépőjegy egységesen 1600 forintba kerül.
  • 6 éves korig a rendezvény (külön ülőhely foglalása nélkül) díjmentesen látogatható.

3.1.3 Az árak bruttó árak, magyar forintban értendők.

3.1.4 Vevő megadja a vásárláshoz szükséges további adatait:

  • Név
  • E-mail cím
  • Számlázási adatok (Számlán szereplő név, adószám, számlázási cím)

3.1.5 Vevő áttekinti a megadott információkat, majd a Jegyvásárlás gombra kattintva átkerül a fizetési felületére. A Jegyvásárlás gomb megnyomásával egyidejűleg Vevő elfogadja jelen ÁSZF feltételeit.

3.2 Fizetés

3.2.1 Az online fizetés a Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1. I. épület 5. emelet 5, a továbbiakban: Fizetési Szolgáltató) rendszerén keresztül történik. A fizetéssel egyidejűleg Vevő elfogadja a Fizetési Szolgáltató általános szerződési feltételeit.

3.2.2 A Vevő a Fizetési Szolgáltató oldalán kiválaszt egy fizetési módot, majd a Fizetési Szolgáltató útmutatásait követve fizet. Az itt megadott adatokat a Fizetési Szolgáltató kezeli, azokat a Szervező nem éri el.

3.2.3 Sikeres fizetést követően a Vevőnek van lehetősége a Fizetési Szolgáltatótól visszatérni a Webshop oldalára, ahol a fizetés állapotáról és a jegyátvétel részleteiről kap információt. A Webshop oldalára visszatérés nem feltétele a sikeres jegyvásárlásnak.

3.3 Fizetési visszaigazolás, a szerződés létrejötte

3.3.1 Sikeres fizetést követően a Webshop visszaigazoló e-mailt küld a vevőnek, mely tartalmazza a megvásárolt jegyek információit, valamint a rendelés sorszámát.

3.3.2 A Webshop általi visszaigazoló e-maillel jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre Vevő és Szervező között. Szervező köteles a sikeres vásárlást követő 72 órán belül a Vevő által megadott e-mail címre elküldeni az Utalványt.

3.3.3 Bármilyen okból sikertelen vásárlás esetén a szerződés nem jön létre, visszaigazoló e-mail nem kerül elküldésre.

3.4 Számlázás

3.4.1 Sikeres online fizetést követően Vevő elektronikus számlaértesítőt kap az általa megadott e-mail címre. Az elektronikus számlát a KBOSS.hu Kft (Székhely: 2000 Szentendre, Táltos utca 22/b, a továbbiakban Számlázási Szolgáltató) állítja ki és teszi hozzáférhetővé a Vevő részére.

3.5 Belépés a rendezvényre

3.5.1 A vásárlást visszaigazoló email (továbbiakban: Belépőjegy) a vásárlás során megjelölt időpontra és létszámban jogosít fel a belépésre.

3.5.2 Belépéskor Vevő bemutatja a Belépőjegyet a Szervező által biztosított beléptető személyzet részére.

3.5.3 A Belépőjegy kinyomtatva vagy elektronikus formában is bemutatható. Kedvezményes jegy esetén a beléptető személyzet kérheti a kedvezményre való jogosultság igazolását.

3.5.4 Amennyiben a Vevő nem tudja bemutatni a Belépőjegyet, Szervező a Belépőjegyet azonosító, Vevő által megadott személyes adatok (név, e-mail cím), valamint a jegyvásárláskor keletkezett származtatott adatok segítségével (Belépőjegy sorszáma) ellenőrzi a belépésre való jogosultságát. Amennyiben a Vevő nem képes a jegyet a fent említett módon beazonosítani, a belépés megtagadható, illetve ismételt jegyvásárláshoz köthető.

4 A Belépőjegy átruházása

4.1 A Vevő részére Szervező által elküldött Belépőjegyet Vevő átruházhatja harmadik személy részére. A beléptetés során Szervező nem ellenőrzi Vevő személyazonosságát.

4.2 Vevő tudomásul veszi, hogy a Belépőjegyet bizalmasan kezeli, illetéktelen személyeknek nem továbbítja. A Belépőjegy illetéktelen személy által történő felhasználásából eredő károk miatt a Szervezőt nem terheli felelősség.

5 Elállási jog

5.1 A jegyvásárlás a Fizetési Szolgáltató oldalán történő tényleges fizetés előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható.

5.2 A Vevő a 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet 29. §. (1) l) bekezdése alapján az elállási jogát illetve felmondási jogát nem gyakorolhatja, mivel a Rendezvényre szóló belépőjegy adott időpontra szól. A Szervezőnek az 5.4 pontban leírtak kivételével nem áll módjában sem a Belépőjegyet visszaváltani, sem a vásárlás értékét visszatéríteni.

5.3 A megvásárolt, de át nem vett jegyek árát a rendezvény után nem térítjük vissza.

5.4 A rendezvény elmaradása esetén az összes előre vásárolt jegy árát visszaztérítjük.

6 Adatvédelem

6.1 Szervező az online jegyvásárlás során birtokába jutott adatokat (név, cím, e-mail cím, számlázási adatok) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásai szerint bizalmasan kezeli, kizárólag a vásárlások teljesítéséhez használja fel.

6.2 Bizonyos adatokat a rendelés teljesítése érdekében Szervező a Fizetési Szolgáltató ill. a Számlázási Szolgáltató részére továbbít.

6.3 Vevő adatainak kezeléséről és a harmadik félnek továbbított adatokról az Adatkezelési tájékoztató nyújt részletes információkat, mely itt érhető el: https://csikopera.hu/index.php/adatkezeles/

7 Panaszkezelés

7.1 Vevő e-mailben jelezheti problémáját a csx.egyesulet@gmail.com e-mail címen magyar vagy angol nyelven. Szervező a beérkezett e-mailt 72 órán belül megválaszolja, illetve megkezdi az esetleges probléma kivizsgálását. Szervező a csx.egyesulet@gmail.com címre beérkező leveleket elektronikus rendszerben, állapotuk szerint osztályozva nyilvántartja és megőrzi.

8 Záró rendelkezések

8.1 Hibás adatok helyesbítését Vevő a csx.egyesulet@gmail.com címen kérheti. Vevő tudomásul veszi, hogy a jegyvásárlás során helytelenül megadott adatokból (pl. hibás e-mail cím) eredő károkért a Szervezőt nem terheli semmilyen felelősség.

8.2 A Szervező a műsorváltozás jogát fenntartja.

8.3 A Rendezvényen programon mindenki saját felelősségére vesz részt.

8.4 Szervező megtagadhatja a Rendezvényre történő belépést, ha Vevő súlyos alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltság alatt áll, vagy viselkedésével egyértelmű módon zavarja a program zavartalan lebonyolítását.

8.5 A Rendezvényen a résztvevőkről a sajtó képviselői és a szervezők által kép- és hangfelvétel készülhet.

8.6 Jelen vásárlói szerződésben nem szabályozott kérdésekben a hatályos Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.